top

drukuj

2016-02-04 08:55:01

Sprawozdanie


dotyczące realizacji Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 stanowiącego załącznik do projektu uchwały Nr XLV/350/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

Niniejszy program obowiązuje od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w projekcie budżetu Gminy na rok 2015 w kwocie 20.000 złotych w tym :

1/w zakresie po mocy społecznej - 8.000,00 zł

2/ w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 7.000,00 zł

3/w zakresie oświaty i wychowania – 5.000,00 zł

W roku obowiązywania programu nie ogłoszono otwartego konkursu ofert na realizację

zadań publicznych w ramach środków przewidzianych w programie i budżecie gminy na 2015 r.

Baranowo, 2016- 01-27  

 

Wójt Gminy     

Henryk Toryfter  


                                   

Informacje o artykule

Autor: Irena Kowalczyk
Zredagował(a): Sławomir Lipka
Data powstania: 04.02.2016 08:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 129

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
bottom
bip miasto