top

drukuj

2011-12-01 11:29:10

Program współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.


Ogłoszenie, dotyczy przeprowadzenia konsultacji projektu nowego brzmienia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 stanowiącego załącznik do projektu uchwały Nr …../2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 16 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.


Na podstawie regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Wójt Gminy Baranowo  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Baranowo do konsultacji  nowego brzmienia projektu Programu współpracy  Gminy Baranowo  z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

1.Cel i przedmiot konsultacji

Wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Baranowo

 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

     Konsultacje rozpoczynają się  9 marca  2012 r.

     Konsultacje  zakończą się  14 marca 2012 r.

 3. Forma i tryb konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zgłoszenia  opinii i uwag  doprojektu programu.

Opinie  i uwagi  można składać  na wypełnionym formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,  w terminie do dnia 14 marca 2012 r. włącznie  pocztą  tradycyjną na adres Urzędu Gminy w  Baranowie,   elektroniczne na adres e-mail:  ug@baranowo.pl  lub osobiście w pokoju Nr 19 w Urzędzie Gminy w Baranowie.

Informacje o artykule

Autor: Irena Kowalczyk
Zredagował(a): Sławomir Lipka
Data powstania: 01.12.2011 11:29
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2012 13:27
Liczba wyświetleń: 445

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Formularz_pwsp.pdf Formularz zgłoszenia opinii i uwag 2012-03-12 13:25:00 Lipka Sławomir
załącznik Program_wspolpracy.pdf Program współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. 2012-03-12 13:26:20 Lipka Sławomir

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Program współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. 12.03.2012 13:23 Sławomir Lipka
2 Program współpracy - 2012 01.12.2011 11:29 Sławomir Lipka
box
bottom
bip miasto