top

2013-12-10 08:48:20

Uchwała Nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 listopada 2013 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

2013-08-07 14:37:04

Uchwała Nr XXIV/194/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na rok 2013

box
bottom
bip miasto