top

drukuj

2011-08-24 20:32:55

Budzet Gminy


BUDŻET GMINY jest uchwalanym przez radnych w formie uchwały budżetowej rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody.
Poprzez plan dochodów rozumiemy prognozę bezzwrotnych wpływów, jakie trafią do budżetu z różnego rodzaju tytułów. Słowo bezzwrotne oznacza, że gmina nie musi nikomu zwracać pobranych pieniędzy, w odróżnieniu od kredytów i pożyczek czy obligacji, które należy zwrócić i które nazywamy przychodami.

Z punktu widzenia samodzielności gminy istotne znaczenie ma podział dochodów na tzw. dochody własne tj. dochody realizowane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw i dochody obce, które nie mają stałego charakteru i nie pochodzą z własnej działalności gminy.

Plan wydatków składa się z nieprzekraczalnych limitów środków publicznych przekazanych na realizację poszczególnych zadań.

Informacje o artykule

Autor: Monika Kraska
Zredagował(a): Sławomir Lipka
Data powstania: 24.08.2011 20:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5983

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
bottom
bip miasto