top

2017-01-11 12:31:12

Uchwała Nr XXIV/144/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 listopada 2016 roku


w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

2016-11-07 13:03:08

Ogłoszenie


dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 stanowiącego załącznik do projektu uchwały Nr …../2016 Rady Gminy Baranowo z dnia………. r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

2016-02-04 08:55:01

Sprawozdanie


dotyczące realizacji Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 stanowiącego załącznik do projektu uchwały Nr XLV/350/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

2015-12-22 13:40:02

Program współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.


Program współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

2015-12-22 13:38:53

Uchwała Nr XIII/68/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

2015-11-18 13:12:54

Ogłoszenie


dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 stanowiącego załącznik do projektu uchwały Nr …../2015 Rady Gminy Baranowo z dnia………. r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

2014-11-05 13:17:22

Ogłoszenie


dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 stanowiącego załącznik do projektu uchwały Nr …../2014 Rady Gminy Baranowo z dnia………. r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

2013-12-10 08:42:57

Uchwała Nr XXXIII/261/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 listopada 2013 r.


w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

2011-12-01 11:29:10

Program współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.


Ogłoszenie, dotyczy przeprowadzenia konsultacji projektu nowego brzmienia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 stanowiącego załącznik do projektu uchwały Nr …../2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 16 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.

2010-07-01 11:20:12

Program współpracy - 2010


Program współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.

2009-01-08 15:48:37

Program współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok


Program współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu polityki społeczno-finansowej Gminy. Program określa cele, formy i zakres współpracy organów samorządu gminnego z organizacjami, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja będzie związana z udzielaniem pomocy publicznej w 2006 roku.

box
bottom
bip miasto