top

drukuj

2009-01-08 15:34:00

Struktura Urzędu


 
   Kierownictwo Urzędu tworzą
1. Wójt – 1 etat Henryk Toryfter
2. Sekretarz Gminy – 1 etat Irena Kowalczyk
3. Skarbnik  Gminy – 1 etat Monika Wołosz
  W skład Urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy
1. ds. kadrowych i samorządowych – 1 etat Teresa Jędrzejczyk
2. ds. kancelaryjno – technicznych - 1 etat Hanna Białczak
3. ds. obronnych – 1 etat Agata Malon
4. ds. księgowości budżetowej - 1 etat Anna Toryfter
5. ds. księgowości i płac – 1 etat Marianna Domurad
6. ds. rozliczeń podatku VAT – 1 etat Beata Koper
7. księgowa - 1 etat Agnieszka Bielacka
8. ds. finansowych – 1 etat Danuta Wieczorek
9. ds. księgowości podatkowej – 1 etat Teresa Bieńkowska
10. ds. wymiaru podatków – 1 etat Hanna Tabaka
11. ds. społecznych i ewidencji ludności – 1 etat Lucyna Dawid
12. ds. koordynacji funduszy europejskich i drogownictwa – 1 etat Krzysztof Szczepanek
13. ds. gospodarki gruntami – 1 etat Stanisław Szutkowski
14. ds. zagospodarowania przestrzennego i promocji gminy 1 etat Wiesław Bieńkowski
15. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – 1 etat Ewa Strzeszewska
16. Radca Prawny – 1/2 etatu Jan Suwiński
17. Informatyk - 1 etat Sławomir Lipka
18. woźna – 1 i 3/4 etatu Marzena Rębacz
Wiesława Gąska
Referat Gospodarki Komunalnej
1 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - 1 etat
Marcin Wołosz
2 ds. inwestycji i gospodarki komunalnej – 1 etat Jerzy Orzoł
3. ds. rolnictwa 1- etat Stanisław Panuś
4. ds. gospodarki odpadami Barbara Dawid
5. robotnik gospodarczy - 1 etat Mirosław Sędrowski
6. konserwator oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 1 i 1/2 etatu

Andrzej Pragacz

Tadeusz Szutkowski

7. konserwator Stacji Uzdatniania Wody i linii wodociągowej w Zawadach - 1/2 etatu

Czesław Faderewski

8. konserwator Stacji Uzdatniania Wody i linii wodociągowej w Baranowie - 1 i 1/3 etatu

Dariusz Filipowicz

Mieczysław Symołon

9. konserwator SUW i oczyszczalni przydomowych

Edmund Grad

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sławomir Lipka
Data powstania: 08.01.2009 15:34
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2016 11:33
Liczba wyświetleń: 6053

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Struktura Urzędu 24.02.2016 15:59 Sławomir Lipka
2 Struktura Urzędu 24.11.2014 08:49 Sławomir Lipka
3 Struktura Urzędu 07.08.2013 15:11 Sławomir Lipka
4 Struktura Urzędu 04.07.2012 09:36 Sławomir Lipka
5 Struktura Urzędu 02.03.2011 15:12 Sławomir Lipka
6 Struktura Urzędu 22.03.2010 11:43 Sławomir Lipka
7 Struktura Urzędu 03.06.2009 10:21 Sławomir Lipka
8 Struktura Urzędu 03.06.2009 10:19 Sławomir Lipka
9 Struktura Urzędu 08.01.2009 15:34 Sławomir Lipka
10 Struktura Urzędu 08.01.2009 15:34 Sławomir Lipka
box
bottom
bip miasto